Regulamin katalogu firm motoryzacyjnych

Regulamin korzystania z katalogu firm motoryzacyjnych prowadzonego przez firmę Profit - właściciela portali www.Auto.pl oraz sieci serwisów tematycznych auto.com.pl§1. Zasady ogólne
 1. Korzystanie z katalogu firmy.auto.com.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularzy kontaktowych.
 3. Portal nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych bądź serwera.
 4. Portal nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników.
§2. Dane osobowe
 1. Zgodnie z prawem użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 3. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 50 lub na adres e-mail: portal@auto.com.pl
 4. Administratorem danych jest firma PROFIT z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 50. Podany e-mail wykorzystywany będzie w celu wysyłania informacji handlowych. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
§3. Zamieszczanie wpisów w katalogu
 1. Podstawowy wpis w Katalogu firm jest bezpłatny.
 2. Przedstawiciel firmy wprowadzający informacje do katalogu zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności.
 3. Zabronione jest podawanie informacji nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd.
 4. Wpisy do Katalogu firm mogą dokonywać wyłącznie osoby uprownione do reprezentowania firmy.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez przedstawicieli danej firmy.
 6. Wprowadzane treści powinny być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 7. Zabrania się zamieszczania wpisów o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 8. Zabrania się rejestrowania wielokrotnie tej samej firmy.
 9. W wypadku stwierdzenia, że treść materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu redakcja zastrzega sobie prawo do korekty/usunięcia wpisu firmy.
§4. Formularz kontaktu z firmą
 1. Firma zamieszczająca swój wpis w katalogu wyraża zgodę na otrzymywanie zapytań od internautów poprzez formularz kontaktu znajdujący się na stronie wizytówki.
 2. Treści przesyłane przez formularz kontaktu z firmą mogą stanowić wyłącznie zapytania o szczegóły oferty firmy.
 3. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących oferty firmy.
§5. Polityka prywatności

Administrator szanuje prawo użytkowników do prywatności, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim, że zabezpieczya dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cookies
Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony).
Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w skowku. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis.
Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.
Odbiorcami informacji z cookiers są również firmy świadczące usługi reklamy internetowej: Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. oraz firmy zlecające realizacje kampanii reklamowych, a także ich partnerzy handlowi, podmioty badające i zliczające statystyki kampanii reklamowych oraz mierzące oglądalność portalu.
Link do polityki prywatności Netsprint: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

§6. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25.
 3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: http://firmy.auto.com.pl/katalog_firm/regulamin.php
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz cen za Usługi płatne, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.