Regulamin katalogu firm motoryzacyjnych

Regulamin korzystania z katalogu firm motoryzacyjnych prowadzonego przez firmę Profit - właściciela portali www.Auto.pl oraz sieci serwisów tematycznych auto.com.pl§1. Zasady ogólne
 1. Korzystanie z katalogu firmy.auto.com.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularzy kontaktowych.
 3. Portal nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych bądź serwera.
 4. Portal nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników.
§2. Dane osobowe
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez www.auto.pl na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
 4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 50 lub na adres e-mail: portal@auto.com.pl
 5. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma PROFIT z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 50. Podany e-mail wykorzystywany będzie w celu wysyłania informacji handlowych. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
§3. Zamieszczanie wpisów w katalogu
 1. Podstawowy wpis w Katalogu firm jest bezpłatny.
 2. Przedstawiciel firmy wprowadzający informacje do katalogu zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności.
 3. Zabronione jest podawanie informacji nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd.
 4. Wpisy do Katalogu firm mogą dokonywać wyłącznie osoby uprownione do reprezentowania firmy.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez przedstawicieli danej firmy.
 6. Wprowadzane treści powinny być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 7. Zabrania się zamieszczania wpisów o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 8. Zabrania się rejestrowania wielokrotnie tej samej firmy.
 9. W wypadku stwierdzenia, że treść materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu redakcja zastrzega sobie prawo do korekty/usunięcia wpisu firmy.
§4. Formularz kontaktu z firmą
 1. Firma zamieszczająca swój wpis w katalogu wyraża zgodę na otrzymywanie zapytań od internautów poprzez formularz kontaktu znajdujący się na stronie wizytówki.
 2. Treści przesyłane przez formularz kontaktu z firmą mogą stanowić wyłącznie zapytania o szczegóły oferty firmy.
 3. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących oferty firmy.
§5. Polityka prywatności

Portal szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Portal ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Portal zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Cookies
Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony).
Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w skowku. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis.
Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.

§6. Postanowienia końcowe

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie http://firmy.auto.com.pl/katalog_firm/regulamin.php jest dostępna zawsze aktualna wersja regulaminu.